Klinisk mikrobiologi, PNA

Här hittar du rekommenderade analyser under klinisk mikrobiologi.

 

OBS!
Leveransstörning för Abbotts Covid-19 antigentest

Antigentestet Panbio Covid-19 Ag RAPIDTEST (art.nr. 6110 och 6113) är slut på lager hos leverantören Abbott.

Tills vidare används i Regionen i stället
Flowflex Sars-Cov-2 Antigen Rapid Test, art.nr. 7509.
Beställningar läggs per styck i Economa. Alla som använder testet ska läsa utbildningsmaterialet nedan.

Utbildningsmaterial Flowflex

  

COVID-19 Ag Snabbtest - Abbott PanbioTM

PanbioTM COVID-19 Ag Snabbtest är ett test som kan användas vid misstanke om aktuell SARS-CoV-2-infektion inom fem dygn från symptomdebut eller i samband med smittspårning för att identifiera smittbärande personer. Testet kan även användas vid triagering av patienter på hälso- och sjukvårdsinrättning. Resultatet är osäkert och separat prov för PCR-påvisning av SARS-CoV-2 behöver ofta tas samtidigt.

Mätområde: Negativt - Ej påvisad Covid-19 (SARS-CoV-2) infektion
                         Positivt - Påvisad Covid-19 (SARS-CoV-2) infektion
Förpackningsstorlek: 25 st test/förpackning.

OBS!
Innan du får utföra antigentest för Covid-19 måste du läsa igenom alla filerna i utbildningsmaterialet nedan. Det ska dokumenteras på din arbetsplats att du genomfört utbildningen och när. Rutiner för hur testet ska användas och tolkas måste finnas på den enhet där du arbetar.

Utbildningsmaterial Abbott Panbio: NPH-provtagning

Utbildningsmaterial Abbott Panbio: Egenprovtagning (näsprov)

För ansvariga chefer och PNA-ombud

Har du frågor?

Kontakta order.provtagningsmaterial.mikrobiologi@regionvasterbotten.se.

 

Mononukleos - MNITOP® OPTIMA IM

MNITOP® OPTIMA IM är ett snabbtest som påvisar heterofila antikroppar av IgM-typ. Dessa antikroppar förekommer oftast vid mononukleos. Smittsam mononukleos, IM, är en akut herpesvirusinfektion som främst orsakas av primärinfektion med Epstein-Barr-virus, EBV.

Testet är mycket enkelt att utföra och kan utföras på kapillärblod, venblod, serum eller plasma. Resultatet fås på 5 minuter.

Mätområde: Negativt - provet innehåller inga heterofila antikroppar. 
                         Positivt - provet innehåller heterofila antikroppar
Förpackningsstorlek: 20 st test/förpackning.

Arbetsdokument

 

Strep A - OSOM®

OSOM® Strep A Test (Svalg Prov) är ett test för att detektera Strep A-antigen i svalgprov som hjälpmedel för att diagnostisera Grupp A Streptokockinfektion. Svar erhålls efter 5 minuter.

Mätområde: Negativt - provet innehåller inte Strep A-antigen.
                         Positivt - provet innehåller Strep A-antigen
Förpackningsstorlek: 50 test/förpackning

Arbetsdokument