Kontakta klinisk mikrobiologi

Sekretariatet

090-785 11 25
Vardagar kl 7.30-16.15 lunch kl 11.30-12.30 (brevlåda)
Fax: 090-12 15 52

Jour för mikrobiologiska frågor

Bakteriologi
Läkare

Dagtid vardagar kl 8-12 och 13-17 - Läkare nås på dagsökare 95138
Vardagar kl 17-21 och helg kl 8-21 - Jourläkare nås via sjukhusväxeln 090-785 00 00

BMA
Under helger nås biomedicinsk analytiker på laboratoriet dessa tider för bakteriologiska frågor:
Lördag kl 7.30-14 och Söndag kl 8-13, telefon 090-785 11 29

Virologi
Läkare

Dagtid vardagar kl 8-12 och 13-17 - Läkare nås på dagsökare 070-348 33 14
Övrig tid nås jourläkare via sjukhusväxeln 090-785 00 00

BMA
Under helger nås biomedicinsk analytiker på laboratoriet dessa tider för virologiska frågor:
Lördag och söndag kl 7.30-16, telefon 090-785 13 11

Biträdande avdelningschef Serologi och sekretariat

Ingrid Marklund
ingrid.a.marklund@regionvasterbotten.se
090-785 13 14

Biträdande avdelningschef Molekylärdiagnostik

Ingrid Marklund
ingrid.a.marklund@regionvasterbotten.se
090-785 13 14

Biträdande avdelningschef Odling, substrat och provhantering

Catharina Lundgren
catharina.lundgren@regionvasterbotten.se
090-785 11 39

Kvalitetssamordnare

Annelie Jonsson Tegenfeldt
annelie.tegenfeldt@regionvasterbotten.se
070-358 52 16

Avdelningschef

Carina Karlsson
carina.karlsson@regionvasterbotten.se
090-785 13 13

Medicinsk chef

Tor Monsen
090-785 12 26

Besöksadress

Målpunkt R02, byggnad 6B bottenvåning (expedition/sekretariat)

Postadress

Klinisk mikrobiologi, laboratoriemedicin
Målpunkt R02
Norrlands Universitetssjukhus
90185 UMEÅ

Ledning Klinisk mikrobiologi

Avdelningschef

Carina Karlsson
090-785 13 13

Medicinsk chef

Tor Monsen
090-785 12 26

E-post
laboratoriemedicin@regionvasterbotten.se