Laboratorieinstruktör

Laboratorieinstruktören är er kontaktperson och finns till för att hjälpa och vara ett stöd vid provtagning och vid patientnära laborerande.

Laboratorieinstruktören hjälper dig med bland annat information och utbildning i preanalys och provtagning, kvalitetssäkring av patientnära analyser inklusive utbildning och fortbildning, medverkar vid utprovning av ny utrustning och nya metoder för patientnära analyser och planerar och ansvarar för studiebesök

Kontakta gärna laboratorieinstruktören för frågor kring provtagning och patientnära analyserande samt för information angående studiebesök vid Klinisk mikrobiologi.

Laboratorieinstruktör PNA Mikrobiologi

Elin Johansson
090-785 11 25
elin.a.johansson@regionvasterbotten.se