Kliniska data gul remiss

Här kan du få hjälp kring hur remissen kliniska data gul ska fyllas i och vad som är viktigt att komma ihåg.

I den vita rutan är det plats för fritext där du kort kan beskriva varför provet tas och viktig information om patienten.
För sårodlingar är det viktigt att veta var på kroppen provet är taget. Vissa bakterier bedöms som normalflora på vissa delar av kroppen men som något som ska behandlas på andra delar av kroppen.

En rubrik finns för att ange vilken sorts antibiotika patienten står på, om det föreligger sådan behandling. Detta är viktigt för bedömningen av bakterieväxten samt för att ni ska få svar på bakteriens känslighet mot just det preparat som ni använder.

Längst ner i den vita rutan finns kryssfrågor som ofta är av vikt vid urinvägsbesvär, sårodlingar och luftvägsprover. Alla de kryssfrågorna ska du ta ställning till och kryssa i de som stämmer på just din patient. Detta spelar roll eftersom olika odlingsmedium nyttjas beroende på hur du kryssar i och odlingarna pågår olika lång tid beroende av denna bakgrundsinformation.

Detta gäller exempelvis vid frågeställning pyelonefrit, njurbäckeninflammation, då urinprovet på laboratoriet handhas på ett annat sätt än om en vanlig urinvägsinfektion misstänks.