Kliniska data rosa remiss

Här får du hjälp kring hur remissen kliniska data rosa ska fyllas i och vad som är viktigt att komma ihåg.

I den vita rutan är det plats för fritext där du kort kan beskriva varför provet tas samt viktig information om patienten. En streckad rad finns för att ange vilken sorts antibiotika patienten  behandlas med eller planeras få behandling med. Detta är viktigt för bedömningen av bakterieväxten samt för att ni ska få svar på bakteriens känslighet mot just det preparat som ni använder.

Insjuknandedatum är av stor vikt för att kunna bedöma svar på serologiska analyser.

Ovanför den vita rutan finns ett antal anamnestiska uppgifter i kryssform. Fyll i det som passar på just din patient.
Till höger om den vita rutan fyller du i när provet tas.

Under den vita rutan finns ytterligare kryssfrågor som hjälper till i bedömningen av provet.