Nedre halva gul remiss

Här kan du få hjälp kring hur remissen nedre halva gul ska fyllas i och vad som är viktigt att komma ihåg.

För både urinprov och luftvägsprov spelar det en avgörande roll för tolkningen av resultatet hur provet är taget. Kom därför ihåg att kryssa i vilken typ av luftvägsprov/urinprov du skickar och om önskan finns om utvidgad odling eller speciell frågeställning.

Sårodlingar, abscessodlingar och ledvätskor och andra liknande odlingar skiljer sig mycket i hantering och avläsning beroende av vilket provmaterial det är. Kryssa i det som är aktuellt för din patient och använd rutan för kliniska data för ytterligare information till laboratoriet.

Vid bett är det viktigt att ange om det är av djur eller människa. Vid djurbett ange vilket djur som bitit och var på patienten bettet sitter.

För blododlingar är det av extra stor vikt att det framgår vilken typ av antibiotika patienten får och var patienten läggs in samt vem som är ansvarig. Beskedet att det växer i en blododling rings alltid preliminärt ut och då måste läkaren på laboratoriet veta var patienten befinner sig.

Finns misstanke om tarmsmitta är det viktigt att veta misstänkt smittort och detta gäller även vid parasitfrågeställning.