Statistik

Statistik Covid-19

Veckostatistik + influensa

Årsstatistik antibiotikaresistens

2018 Produktionsstatistik Mikrobiologiska agens

Statistik från Västerbotten rapporterad till Folkhälsomyndigheten