Kontakta Laboratoriemedicin

Verksamhetschef för Laboratoriemedicin

Ewa Lassén
090-785 37 27

Biträdande verksamhetschef

Helena Lindholm
090-785 85 98

E-post
laboratoriemedicin@regionvasterbotten.se

Klinisk genetik

Avdelningschef

Katarina Lundström
090-785 39 93

Medicinsk chef

Magnus Burstedt
090-785 28 58

E-post
laboratoriemedicin@regionvasterbotten.se

Klinisk immunologi och Transfusionsmedicin

Avdelningschef

Elin Nordström
090-785 12 58

Medicinsk chef

Magnus Nordström
090-785 20 72

E-post
laboratoriemedicin@regionvasterbotten.se

Klinisk kemi

Avdelningschef

Eva Hedström
070-347 92 25

Tf Medicinsk chef

Sofie Nilsson
090-785 25 28 

E-post
laboratoriemedicin@regionvasterbotten.se

Klinisk mikrobiologi

Avdelningschef

Ewa Arnlund
090-785 28 27

Medicinsk chef

Tor Monsen
090-785 12 26

E-post
laboratoriemedicin@regionvasterbotten.se

Klinisk patologi

Avdelningschef

Semira Gouissem
090-785 32 31

Medicinsk chef

Charlotta Andersson
090-785 28 13

E-post
laboratoriemedicin@regionvasterbotten.se

Vårdhygien

Chef Vårdhygien,
Hygienläkare

Maria Marklund
070-291 66 12

Hygienläkare

Anders Johansson
090-785 17 32

Andreas Winroth (deltid)
090-785 87 86

Hygienassistenter

Carina Karlsson
090-785 12 68

Margareta Wendel
090-785 12 68

Ulrica Valtersson
090-785 12 68 

Linda Nordin (föräldraledig)
090-785 12 68

Kvalitetskonsulent

Stefan Dannelöv
090-785 11 97

Sekreterare

Sally Molin
090-785 12 86

Postadress
Vårdhygien
Laboratoriemedicin
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå

Besöksadress
Byggnad 6B, målpunkt R, bottenvåning

Hygiensjuksköterskor Umeå

Anna Dahlberg
090-785 11 27

Monica Eneslätt
090-785 23 67

Maria Grimfelt
090-785 68 99

Mari Stenlund
090-785 99 48

Postadress
Vårdhygien
Laboratoriemedicin
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå

Besöksadress
Byggnad 6B, målpunkt R, bottenvåning

Hygiensjuksköterskor Skellefteå

Lena Lindberg
0910-77 06 55

Marianne Östlund
0910-77 06 86

Postadress
Vårdhygien
Skellefteå lasarett
931 86 Skellefteå

Besöksadress
Byggnad 120, Plan 3, Skellefteå lasarett

Hygiensjuksköterska Lycksele

Inger Andersson
0950-394 55 

Postadress
Vårdhygien
Lycksele lasarett
921 82 Lycksele

Besöksadress
Plan 3, Lycksele lasarett