Kontakta Laboratoriemedicin

Verksamhetschef för Laboratoriemedicin

Ewa Lassén
090-785 37 27

Biträdande verksamhetschef

Helena Lindholm
090-785 85 98

E-post
laboratoriemedicin@regionvasterbotten.se

Klinisk genetik

Avdelningschef

Sandra Näslund
072-710 39 93

Medicinsk chef

Magnus Burstedt
090-785 28 58

E-post
laboratoriemedicin@regionvasterbotten.se

Klinisk immunologi och Transfusionsmedicin

Avdelningschef

Elin Nordström
090-785 12 58

Medicinsk chef

Magnus Nordström
090-785 20 72

E-post
laboratoriemedicin@regionvasterbotten.se

Klinisk kemi

Avdelningschef

Eva Hedström
070-347 92 25

Medicinsk chef

Sofie Nilsson
090-785 25 28 

E-post
laboratoriemedicin@regionvasterbotten.se

Klinisk mikrobiologi

Avdelningschef

Carina Karlsson
090-785 13 13

Medicinsk chef

Tor Monsen
090-785 12 26

E-post
laboratoriemedicin@regionvasterbotten.se

Klinisk patologi

Avdelningschef

Samira Grinde
090-785 32 31

Medicinsk chef

Charlotta Andersson
090-785 28 13

E-post
laboratoriemedicin@regionvasterbotten.se

Vårdhygien

Medicinsk chef

Maria Marklund
070-291 66 12

E-post
laboratoriemedicin@regionvasterbotten.se