Medföljande blodenhet

Blodenheter som medföljer patient från annat sjukhus.

Om medföljande enheter har komplett medföljande dokumentation kan de användas under transport och under det akuta omhändertagandet av patienten efter ankomsten till sjukhuset.

Vid tveksamheter, kontakta Blodcentralen NUS 090-785 20 76.

Om blodenhet har använts, skicka kopia av transfusionsdokumentet till blodcentralen så informeras avsändande blodcentral.

Blodenheter som inte använts lämnas till Blodcentralen snarast. Blodcentralen kontrollerar och godkänner om blodenheterna är tillåtna att användas efter transporten och registrerar då enheterna i blodlagret. Blodcentralen informerar avsändande blodcentral.