Patientbehandling

Vid patientbehandlingen utförs plasmabyten, terapeutiska afereser, stamcellsskördar och extracorporeal fotoferes (ECP).

Remiss skrivs till Transfusionsmedicin via patientens journal i NCS Cross.

Kontaktpersoner:

Camilla Reinklou
090-785 39 33

Helen Fagernäs
090-785 37 26