Patientnära analyser, PNA

För er som redan arbetar med eller önskar arbeta med patientnära analyser, PNA, har vi här samlat användbar information om upphandlade metoder, instrument, kvalitetssäkring och kontaktuppgifter.

Många medicinska beslut tas med hjälp av resultat från patientnära analyser och bidrar därför till en effektivare vårdkedja. Kvaliteten på dessa analyser börjar och slutar vid varje enskild utövares kompetens. Därför är en av Laboratoriemedicins centrala uppgifter att bidra med kompetens och resurser för att samordna kvalitetssäkringen inom patientnära analyser, ett uppdrag som verkställs av Laboratorieinstruktörerna för PNA.

Instrument, metoder och kontroller

De instrument/metoder vi rekommenderar är testade med hänsyn till analyskvalitet och användarvänlighet. I bedömningen ingår även att instrumenten ska vara förberedda för en framtida IT-uppkoppling. Alla instrument och reagens är upphandlade och utbildning tillhandahålls av respektive företag i samarbete med Laboratorieinstruktörerna för PNA. 

Analyseras metoderna enligt våra rekommendationer är kvaliteten på era patientnära analysresultat likvärdig med den som erhålls från Laboratoriemedicin.

Laboratorieinstruktörerna för PNA finns dagtid tillgängliga om ni har frågor, eller är i behov av stöd rörande er befintliga eller framtida PNA-verksamhet.

Kontakta alltid Laboratorieinstruktörerna för PNA om ni:

  • överväger att anskaffa ett nytt patientnära instrument
  • blivit tilldelade ett låneinstrument från Medicinsk teknik, MT
  • planerar att sluta använda något av era befintliga PNA-instrument
  • misstänker brister i kvaliteten hos något instrument
  • känner er osäkra på eller behöver utbildning i utförande och/eller kvalitetssäkring av analyser

Riktlinjer och rekommendationer

Arbetsdokument för instrument, metoder och kontroller

 

Kontakta oss:

Magnus Ölander Sjukhuskemist och PNA-koordinator - Klinisk Kemi
E-post
magnus.b.olander@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 25 24
Sofie Grönlund Laboratorieinstruktör PNA - Klinisk Kemi
E-post
sofie.gronlund@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 25 24
Annika Swingborg Laboratorieinstruktör PNA, Leg. BMA - Klinisk Kemi
E-post
annika.swingborg@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 25 24
Anna Lundbäck Läkare PNA - Klinisk kemi
E-post
Anna.Lundback@regionvasterbotten.se
Elin Johansson Laboratorieinstruktör PNA, Leg. BMA - Klinisk Mikrobiologi
E-post
elin.a.johansson@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 18 22
Annika Osterman Läkare PNA - Klinisk Mikrobiologi
E-post
annika.osterman@regionvasterbotten.se
Jonathan Petersson Medicinteknisk ingenjör, Medicinsk Teknik
E-post
Jonathan.petersson@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 40 79