Transfusionsmedicinsk provtagning

Transfusion av blodkomponenter innebär risk för feltransfusion som kan ha dödlig utgång. Socialstyrelsen har därför utfärdat föreskrifter för säker ID-kontroll, se dokument Socialstyrelsens föreskrifter. Föreskrifterna skall följas, både för provtagning innan och för hantering vid transfusion. Mer information finns på linda under Kunskap och utveckling > Nätbaserat lärande > Lärande region > Kurser > Transfusionsmedicin.

Blodprovstagning inför transfusionsmedicinsk laboratorieundersökning

Provtagning ska utföras av hälso- och sjukvårdspersonal som har utbildning för och är bedömd som kompetent för uppgiften.

Endast i medicinskt akuta situationer får prov för blodgruppering och förenlighetsprövning tas samtidigt.

Remiss

Ange alltid följande identitetsuppgifter:

  • Svenskt personnummer eller, om personnummer saknas, andra identitetsuppgifter (reservnummer) som säkerställer full spårbarhet i minst 30 år.
  • Efternamn och förnamn eller initialer.
    Nyfödda barn: Efternamn och kön.

Provrörsetikett

  • Ange patientens identitetsuppgifter enligt ovan.
  • Fäst etiketten på provtagningsröret FÖRE provtagning.
  • Om etiketten lossnar efter provtagning kasseras röret. Tag nytt prov.

Identitetskontroll

  • Blodmottagarens identitetsuppgifter styrks genom kontroll mot identitetshandling eller identitetsband.
  • Kan sådan kontroll inte göras, be patienten själv uppge personnummer och namn.
  • I samband med provtagningen kontrolleras att uppgifterna på remiss och provrör är identiska och överensstämmer med patientens identitet. Provtagaren intygar med sin namnunderskrift på remissen att identitetskontrollen utförts korrekt.