Utbildning

Här hittar du information om aktuella utbildningar och arrangemang inom vårt verksamhetsområde.

Utbildning patientnära analyser

I samband med uppstart av ny metod och/eller instrument samt för ny personal rekommenderas utbildning i handhavande och kvalitetssäkring för alla användare. Sådan utbildning planeras tillsammans med Laboratorieinstruktör vid Laboratoriemedicin.

Vi erbjuder även repetitionsgenomgångar och utbildning för PNA-ombud.

Kontakt

PNA-gruppen, Klinisk kemi
090-785 25 24
sofie.gronlund@regionvasterbotten.se

Laboratorieinstruktör, Klinisk Mikrobiologi
090-785 18 22
Elin.a.johansson@regionvasterbotten.se

 

Nätbaserad utbildning

Laboratoriemedicin ger ett antal utbildningar via regionens plattform för nätbaserade utbildningar; Lärande region.

Rörposten
Transport av prover inom Västerbottens hälsoundersökning med blå Sofiaboxar
En utbildning i transfusionsmedicin
En utbildning i Venprovtagning - för anställda
En kurs i mikrobiologisk provtagning

Du måste registrera en användare (under "Börja här") för att komma åt utbildningen. För eventuella tekniska problem vid registrering av användare eller problem med lösenord kontaktar du Servicedesk via formulär i linda eller via telefon 090-785 90 90.

Rörposten

Riktar sig till användare av rörposten inom Norrlands Universitetssjukhus.

Transport av prover inom Västerbottens hälsoundersökning med blå Sofiaboxar

Riktar sig till dig som tar prov inom Västerbottens hälsoundersökning.

Utbildning transfusionsmedicin och venprovtagning

  • Utbildning transfusionsmedicin riktar sig till dig som tar prov, beställer och transfunderar blodkomponenter.
  • Utbildning venprovtagning riktar sig till dig som arbetar inom Region Västerbotten eller i kommunerna i Västerbotten.

Venprovtagning är ett vanligt och viktigt moment inom hälso- och sjukvården. Provtagaren behöver teoretiska kunskaper och goda praktiska färdigheter för att kunna utföra korrekta venprovtagningar.

Följsamhet till ansvisningar och Vårdhandboken leder bland annat till färre provtagningstillfällen för patienten, snabbare diagnossättning och tillförlitliga resultat.

Att all provtagande personal ska genomgå utbildning är förankrat hos cheferna för regionens närsjukvård och specialiserad sjukhusvård.
Avbryter du mitt i utbildningen minns systemet var du var nästa gång du loggar in och du kan fortsätta där du slutade. Utbildningarna når du från såväl regionens datorer som hemifrån.

Kurs i mikrobiologisk provtagning

Handlar om provtagning för mikrobiologiska analyser och riktar sig till all provtagande personal.