Vävnadsinrättning

Vävnadsinrättningens verksamhet ingår i avdelningen för Klinisk immunologi och Transfusionsmedicin, KITM. I Vävnadsinrättningens verksamhet ingår stamcellsbank, hornhinnebank och benbank.

Stamcellsbank

Här tar vi tillvara så kallade hematopoetiska celler, donerade antingen från patienten själv (autologa) eller från en donator (allogena). 

Hornhinnebank

Hornhinnor tas tillvara i samband med donation och prepareras vid hornhinnebanken för transplantation vid skador eller sjukdomar på hornhinnan.

Idag får vi donerad vävnad från Umeå, Skellefteå och Örnsköldsvik. Ett utarbetat samarbete finns med nationella och internationella hornhinnebanker samt Rättsmedicinalverket.

Vi tar hand om ett hundratal hornhinnor varje år. Hornhinnorna transplanteras först och främst vid ögonkliniken, Nus.

Vid hornhinnebanken preparerar vi också sklera (ögonvita) och amnion (fosterhinna). Sklera används bland annat vid skelningsoperationer och akuta perforationer, amnion för att behandla svårläkta sår i ögat.

Benbank

Benvävnad tas tillvara i samband med höftprotesoperationer. Patienter som donerar benvävnad som annars skulle kasseras får skriva på ett samtycke. De har då fått information om syfte, laboratorietester och sekretesskydd.

Tillvaratagandet görs i Lycksele, i samarbete med blodcentralen.

Benvävnad används främst inom ortopedin för att reparera defekter i ben, som kan uppkomma i samband med lossning vid höft- eller knäprotesoperationer.

Det transplanterade benet kan användas för att fästa en ny protes och stimulerar samtidigt kroppen att återbilda eget ben.

Benvävnad från cirka 100 patienter tas tillvara varje år. Dessa skickas till benbanken, Blodcentralen i Umeå, där de förvaras i frys, till dess de behövs.

Ett mindre lager av benvävnad finns på blodcentralen i Skellefteå för de operationer som utförs där.