Terapirekommendationer

Läkemedelskommitténs expertgrupper författar aktuell läkemedelsbehandling inom sitt specialområde, detta material sammanställs och finns sedan tillgänglig som bok och i digital version.

Urvalet av läkemedel omfattar huvudsakligen rekommenderade förstahandsval inom respektive område och baseras på dokumenterad medicinsk och farmacevtisk ändamålsenlighet samt kostnadseffektivitet.

Den tryckta boken kan beställs från Läkemedelskommittén
E-post: lakemedelskommitten@regionvasterbotten.se

Läkemedelsmål i Västerbotten 2022

Nytt i 2022 års upplaga


Kapitel

Levnadsvanor
Allergi
Barn
Demenssjukdomar
Typ-2 Diabetes
Gynekologi
Hjärta-kärl
Hud och STD
Infektioner
Lunga
Mage-tarm
Muskel- och ledsjukdomar
Neurologi
Osteoporos
Palliativ vård i livets slutskede
Psykiatri
Smärta
Tandvård
Urologi
Äldre och läkemedel
Ögon
Öron-Näsa-Hals
Interaktioner
Rapportering av läkemedelsbiverkningar
Läkemedel och miljö
Njurfunktion och dosanpassning av läkemedel
Läkemedelscentrum
Länkar
Läkemedel ur GBA-förråd

 

Terapirekommendationer 2022 i PDF

Eventuella revideringar görs på webben men ej i tryckt bok.

2022-03-07
Uppdatering under Sömnstörningar i kapitlet Psykiatri.
"Prometazin har kortare tillslagstid än alimemazin* och föredras således främst vid insomningsproblem."
*justerat från tryckta versionen där tillslagstid felaktigt angivits som halveringstid.

2022-05-18
Uppdatering i Barnastmaavsnittet  rörande Seretide Evohaler och Seretide Diskus som har utgått och ersatts med Salmeterol/Fluticasone Cipla och Salmex.

2022-08-31
Korrigering av substans i KOLavsnittet rörande Trixeo. Trixeo innehåller budesonid och ej mometason som felaktigt trycktes. Ej korrigerat i PDF endast på webben.