Terapirekommendationer

Läkemedelskommitténs expertgrupper författar aktuell läkemedelsbehandling inom sitt specialområde, detta material sammanställs och finns sedan tillgänglig som bok och i digital version.

Urvalet av läkemedel omfattar huvudsakligen rekommenderade förstahandsval inom respektive område och baseras på dokumenterad medicinsk och farmacevtisk ändamålsenlighet samt kostnadseffektivitet.

Den tryckta boken kan beställs från Läkemedelskommittén
E-post: lakemedelskommitten@regionvasterbotten.se

Läkemedelsmål i Västerbotten 2021

Nytt i 2021 års upplaga


Kapitel

Levnadsvanor
Allergi
Barn
Demenssjukdomar
Typ-2 Diabetes
Gynekologi
Hjärta-kärl
Hud och STD
Infektioner
Lunga
Mage-tarm
Muskel- och ledsjukdomar
Neurologi
Osteoporos
Palliativ vård i livets slutskede
Psykiatri
Smärta
Tandvård
Urologi
Äldre och läkemedel
Ögon
Öron-Näsa-Hals
Interaktioner
Rapportering av läkemedelsbiverkningar
Läkemedel och miljö
Njurfunktion och dosanpassning av läkemedel
Läkemedelscentrum
Länkar
Läkemedel ur GBA-förråd

 

Terapirekommendationer 2021 i PDF

Eventuella revideringar görs på webben men ej i bok (PDF).

2021-01-28
Formulering i kapitel Hjärta-kärl avsnitt Hjärtsvikt, rubrik SGLT2-hämmare.
Nytt i årets upplaga också uppdaterad med ny formulering kring Hjärta-kärl

2021-02-17
I osteoporoskapitlet har en ändring skett rörande preparatet Terrosa. Det är utbytt till Teriparatide Teva. Ändringen är gjord på sidan Benspecifik behandling  

2021-02-18
På sidan Benspecifik behandling är Tridepos borttagen på grund av restsituation från mitten av mars till årsskiftet

2021-02-22
I avsnittet vaccination mot livmoderhalscancer är texten förtydligad vad som gäller kring Gardasil 9.

2021-03-19
I avsnittet vuxenastma har Innovair Nexthaler lagts till under steg 3.

2021-05-06
Avsnittet Hjärtsvikt, rubrik SGLT2-hämmare har uppdaterats.

2021-05-10
I avsnittet Sömnstörningar i kapitlet Psykiatri, har texten om Melatonin uppdaterats.

2021-06-17
I avsnittet Riskbruk av alkohol i kapitlet Levnadsvanor har uppgifterna om Rådgivningen Udden tagits bort då Robertsfors har numera avtal med Alkohol och drogmottagningen i Umeå. Den uppgiften står i Terapirekommendationer 2021, även fast informationen om Rådgivningen Udden står i boken.

2021-08-23
I avsnittet Allmänt och rådgivning i kapitlet Palliativ vård i livets slutskede har länken till webbutbildningen tagits bort då den är avslutad.