Terapirekommendationer

Läkemedelskommitténs expertgrupper författar aktuell läkemedelsbehandling inom sitt specialområde, detta material sammanställs och finns sedan tillgänglig som bok och i digital version.

Urvalet av läkemedel omfattar huvudsakligen rekommenderade förstahandsval inom respektive område och baseras på dokumenterad medicinsk och farmacevtisk ändamålsenlighet samt kostnadseffektivitet.

Den tryckta boken kan beställs från Läkemedelskommittén
E-post: lakemedelskommitten@regionvasterbotten.se

Läkemedelsmål i Västerbotten 2023

Nytt i 2023 års upplaga


Kapitel

Levnadsvanor
Allergi
Barn
Demenssjukdomar
Typ-2 Diabetes
Gynekologi
Hjärta-kärl
Hud och STD
Infektioner
Lunga
Mage-tarm
Muskel- och ledsjukdomar
Neurologi
Osteoporos
Palliativ vård i livets slutskede
Psykiatri
Smärta
Tandvård
Urologi
Äldre och läkemedel
Ögon
Öron-Näsa-Hals
Interaktioner
Rapportering av läkemedelsbiverkningar
Läkemedel och miljö
Njurfunktion och dosanpassning av läkemedel
Läkemedelscentrum
Länkar
Läkemedel ur GBA-förråd

 

Terapirekommendationer 2023

Eventuella revideringar under året görs på webb och i PDF, men ej i tryckt bok.