Rutiner

Region Västerbotten samt länets kommuner har utifrån genomförd riskanalys tillsammans arbetat fram säkra rutiner för hantering och ordinationer av dosdispenserade läkemedel som gäller från 1 januari 2016.

Här hittar du rutinen i sin helhet:

Säker Dos i Västerbotten version 6

Checklistor

För snabb överblick finns även checklistor. 

Checklistor för läkare

Checklistor för sjuksköterskor

Anvisningar för dosdispenserade läkemedel i Norra regionen

Syftet med anvisningarna är att skapa en enhetlig och säker överföring av ordinationer och information mellan förskrivare, patient/ kontaktperson och Svensk Dos. Riktlinjerna vänder sig till förskrivare i Norra regionen, kommunal vårdpersonal samt Svensk Dos.

Anvisningarna är fastställda av läkemedelskommittéerna i Norra regionen och utarbetade i samråd med dosleverantören Svensk Dos.

Anvisningar för dosdispenserade läkemedel 

Pernilla Andersson Leg Apotekare
E-post
pernilla.andersson@regionvasterbotten.se