Utbildning

Här hittar du information och länkar om utbildningar om Pascal och dos

Intern utbildning Region Västerbotten

Rekommenderat upplägg för internutbildning av ny personal och repetition av befintlig personal på vårdenheter inom Region Västerbotten som nyttjar applikationen Pascal.

Rekommenderad utbildningsplan Region Västerbotten (intern), öppnas i nytt fönster

Handbok - Läkemedelshantering Cross Region Västerbotten inkl Pascal, öppnas i nytt fönster

Nationell utbildningsmiljö Pascal

I den nationella utbildningsmiljön kan förskrivare och övriga användare öva i Pascal. Aktuella övningspatienter för Region Västerbotten återfinns i nedanstående dokument.

Till utbildningsmiljön

Länk till dokument Övningspatienter Region Västerbotten (intern), öppnas i nytt fönster

Handbok Pascal

Pascal handbok som är framtagen för användare som fördjupning och utbildning i verktyget

Handbok Pascal, öppnas i nytt fönster