För kommuner

Här hittar du som anställd inom kommunal hälso- och sjukvård de generella behandlingsanvisningar som gäller för läkemedel i Västerbotten.

Enhetliga generella behandlingsanvisningar ökar patientsäkerheten och underlättar i kontakter mellan regionens hälso- och sjukvård och den kommunala hälso- och sjukvården. Generella behandlingsanvisningar för läkemedel inom kommunal hälso- och sjukvård i Västerbotten hittar du här nedan. 

Information angående långvarig restnotering av Stesolid inj vätska 5mg/ml
Region Västerbotten har ansökt och fått beviljat regionlicens för tre olika preparat med diazepam inj vätska 5mg/ml. Dessa preparat är inte godkända och/eller marknadsförs inte i Sverige men är godkända i något annat land.

Vid beställning av Stesolid inj vätska till GBA-förråd kommer ApoEx byta till och leverera något av dessa licenspreparat.

Det är viktigt att sjuksköterskor inom den kommunala hälso- och sjukvården som hanterar GBA-läkemedel är uppmärksam på att förpackningar/inj flaskor/ampuller kan se annorlunda ut och att språket inte är på svenska. Det finns heller ingen svensk bipacksedel.
Vid frågor om preparaten kan ni kontakta Läkemedelscentrum.

Generella behandlingsanvisningar 2020 - version 4

Beställningsunderlag GBA Region Västerbotten 2020 - version 4

GBA-Tillägg Covid-19 - version 2

Kommunsamverkan

Avvikande temperatur i läkemedelsförråd t.ex. värmebölja

Förvaring läkemedel

Protokoll temperaturmätning

Riktlinjer för hantering av cytostatika

Dokumentet Cytostatika/cytotoxiska läkemedel i Region Västerbotten har uppdaterats. Tidigare låg det som en lokal anvisning till Vårdhandboken.
Hantering av cytostatika

Några av bilagorna som är relaterade till dokumentet är:

Information om cytostatikautsöndring vid vård i hemmet

Patientinformation Cytostatikautsöndring