För kommuner

Här hittar du som anställd inom kommunal hälso- och sjukvård de generella behandlingsanvisningar som gäller för läkemedel i Västerbotten.

Enhetliga generella behandlingsanvisningar ökar patientsäkerheten och underlättar i kontakter mellan regionens hälso- och sjukvård och den kommunala hälso- och sjukvården. Generella behandlingsanvisningar för läkemedel inom kommunal hälso- och sjukvård i Västerbotten hittar du här nedan. 

Hantering av misstänkt influensa på särskilda boenden Region Västerbotten

Region Västerbotten har tagit fram en rutin för hantering och behandling av misstänkt influensa på särskilda boenden. Läkemedlet Tamiflu finns tillgängligt att beställa genom GBA. 
Influensa på särskilda boenden

Information angående långvarig restnotering som finns inom Generella behandlingsanvisningar Västerbotten.

Amoxicillin tablett 500 mg

Region Västerbotten har ansökt och fått beviljat regionlicens för amoxicillin-preparat som inte är godkända och/eller inte marknadsförs i Sverige men är godkända i något annat land. Beställning görs som vanligt i Care och ApoEx skickar det licens-preparat som finns beviljat och tillgängligt. När ApoEx levererar licenspreparat är det viktigt att sjuksköterskor inom den kommunala hälso- och sjukvården som hanterar GBA-läkemedel är uppmärksam på att produktnamn kan vara annorlunda, förpackningar/tabletter/ampuller kan se annorlunda ut och att språket inte är på svenska. Det finns heller inte en svensk bipacksedel. Vid frågor om preparaten kan ni kontakta Läkemedelscentrum.

Generella behandlingsanvisningar 2024 

Förskrivning av receptfria läkemedel i Västerbotten

Avvikande temperatur i läkemedelsförråd t.ex. värmebölja

Förvaring läkemedel

Protokoll temperaturmätning

Riktlinjer för hantering av cytostatika

Dokumentet Cytostatika/cytotoxiska läkemedel i Region Västerbotten har uppdaterats. Tidigare låg det som en lokal anvisning till Vårdhandboken.
Hantering av cytostatika

Några av bilagorna som är relaterade till dokumentet är:

Information om cytostatikautsöndring vid vård i hemmet

Patientinformation Cytostatikautsöndring