För kommuner

Här hittar du som anställd inom kommunal hälso- och sjukvård de generella behandlingsanvisningar som gäller för läkemedel i Västerbotten.

Enhetliga generella behandlingsanvisningar ökar patientsäkerheten och underlättar i kontakter mellan regionens hälso- och sjukvård och den kommunala hälso- och sjukvården. Generella behandlingsanvisningar för läkemedel inom kommunal hälso- och sjukvård i Västerbotten hittar du här nedan. 

Förvaringsinformation angående Adrenalin Bradex inj vätska 1mg/ml
I samband med revideringen av Generella behandlingsanvisningar 2021 har Adrenalin-preparatet som finns på SKA-listan bytts till Adrenalin Bradex inj vätska 1mg/ml. Förvaringsanvisningen skiljer sig för detta preparat jämfört med tidigare levererade adrenalin-preparat i den mån att den inte behöver kylförvaras vilket underlättar hanteringen. Ampullerna ska förvaras i ytterförpackningen, då det är ljuskänsligt, och vid högst 25°C.

Information angående långvarig restnotering av Primperan/metoklopramid tablett 10mg
Region Västerbotten har ansökt och fått beviljat regionlicens för metoklopramid-preparat som inte är godkända och/eller inte marknadsförs i Sverige men är godkända i något annat land. Om ApoEx levererar licenspreparat är det viktigt att sjuksköterskor inom den kommunala hälso- och sjukvården som hanterar GBA-läkemedel är uppmärksam på att förpackningar/tabletter kan se annorlunda ut och att språket inte är på svenska. Det finns heller ingen svensk bipacksedel. Vid frågor om preparaten kan ni kontakta Läkemedelscentrum.

Generella behandlingsanvisningar inkl sortimentslista 2022 - version 1

GBA-Tillägg Covid-19

Förskrivning av receptfria läkemedel i Västerbotten

Avvikande temperatur i läkemedelsförråd t.ex. värmebölja

Förvaring läkemedel

Protokoll temperaturmätning

Riktlinjer för hantering av cytostatika

Dokumentet Cytostatika/cytotoxiska läkemedel i Region Västerbotten har uppdaterats. Tidigare låg det som en lokal anvisning till Vårdhandboken.
Hantering av cytostatika

Några av bilagorna som är relaterade till dokumentet är:

Information om cytostatikautsöndring vid vård i hemmet

Patientinformation Cytostatikautsöndring