Norrländska läkemedelsdagarna

De fyra nordligaste läkemedelskommittéerna anordnar årligen läkemedelsdagar i Umeå.

Modellen för dagarna har vi lånat från Kanada, korta föredrag som ska försöka besvara kritiska frågor av praktiskt värde för vården med den evidensbaserade kunskap vi har just nu, hur handlar vi rent praktiskt? Detta med hänsyn till resurser ute på "fältet" och andra både hårda och mjuka faktorer som en läkare ute i praktisk vård måste ta hänsyn till.

Norrländska läkemedelsdagarna arrangeras årligen i början av februari.

Norrländska läkemedelsdagarna 2022

De fyra nordliga läkemedelskommittéerna anordnar norrländska läkemedelsdagarna för artonde året i rad. Föredragen ska försöka besvara kritiska frågor av praktiskt värde för vården med den evidensbaserade kunskap vi har just nu. Hur handlar vi rent praktiskt? Detta med hänsyn till resurser ute på "fältet" och andra både hårda och mjuka faktorer som en läkare ute i praktisk vård måste ta hänsyn till.

Målgrupp:             
Läkare, sjuksköterskor och farmaceuter
Datum och tid:     
1, 2 och 3 februari 2022 13:00-16:30
Plats:                    
Digitalt. Länk skickas till dig som anmält dig.
Anmälan:              
https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=d5101ed33587
Anmäl senast:      
24 januari 2022
Deltagaravgift:     
ingen deltagaravgift detta år
Eventuella frågor hänvisas till anmalan.lakemedelskommitten@rvn.se

Program

Dag 1 - 1 februari

13:00              Erfarenheter från läkemedelsgenomgångar – apotekaren tipsar
Anna Berglin, apotekare, Region Västernorrland
Emma Wedin, apotekare, Region Jämtland Härjedalen
Evelina Bernberg, apotekare, Region Norrbotten             
Jeanette Jonsson, apotekare, Region Västerbotten

14:15                  Fallgropar vid antibiotikabehandling
Maria Furberg, MD, PhD. Specialist i allmänmedicin och infektionssjukdomar Överläkare vid Infektionskliniken, NUS, Utredare vid Läkemedelsverket, LiA

15:30                  IBS och förstoppning                             
Pontus Karling, överläkare i medicinsk gastroenterologi, Region Västerbotten                             

Dag 2 - 2 februari

13:00                  Långtidscovid
Judith Bruchfeld, överläkare, Karolinska institutet
Malin Nygren Bonnier, fysioterapeut, Karolinska institutet
Marcus Ståhlberg, kardiolog, Karolinska institutet Michael Runold, lungläkare, Karolinska institutet

14:15                  Pris på läkemedel                             
Anders Bergström, läkemedelsstrateg, Region Norrbotten                             
Anna Söderlind, apotekare, Region Västernorrland                             
Douglas Lundin, chefsekonom, tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

15:30                  Olycklig i paradiset
Christian Rück, psykiater, professor i psykiatri och forskningsgruppsledare vid Karolinska Institutet

Dag 3 - 3 februari

13:00                  Osteoporos, frakturkedja i Västernorrland och modern behandling
Eva Oskarsson, Överläkare, rehabiliteringskliniken, Sundsvall
Maria Bohman, mottagningssköterska och frakturkoordinator, Osteoporosmottagningen Region Västernorrland

14:15             Lewy body sjukdom                      
Elisabet Londos, överläkare, professor, region Skåne

15:30                  Läkemedel och miljö                             
Mer information kommer

Arrangörer:     
Bertil Ekstedt, informationsläkare Läkemedelskommittén Region Västerbotten
Bo Sundqvist, ordf. Läkemedelskommittén i Västerbotten
Kristina Seling, ordf. i Läkemedelskommittén Region Jämtland Härjedalen
Linda Grahn, ordf. Läkemedelskommittén Region Norrbotten
Maria Lindström, ordf. Läkemedelskommittén Region Västernorrland      

Nus från Tegsbron

Föreläsningar från tidigare år

Norrländska läkemedelsdagarna 2021 (Åhörarmaterial)

Bo Sundqvist Läkemedelskommitténs ordförande
E-post
bo.sundqvist@regionvasterbotten.se