Norrländska läkemedelsdagarna

De fyra nordligaste läkemedelskommittéerna anordnar årligen läkemedelsdagar i Umeå.

Modellen för dagarna har vi lånat från Kanada, korta föredrag som ska försöka besvara kritiska frågor av praktiskt värde för vården med den evidensbaserade kunskap vi har just nu, hur handlar vi rent praktiskt? Detta med hänsyn till resurser ute på "fältet" och andra både hårda och mjuka faktorer som en läkare ute i praktisk vård måste ta hänsyn till.

Norrländska läkemedelsdagarna arrangeras årligen i början av februari.    

 

Norrländska läkemedelsdagarna

För tjugonde året anordnar de fyra nordliga läkemedelskommittéerna Norrländska läkemedelsdagarna

Målgrupp:    Läkare, sjuksköterskor och farmaceuter

Tid:               30, 31 januari och 1 februari 2024 kl. 13.00–16.30

Plats:            Digitalt. 

Anmäl dig här:     Anmälning avslutat

Årets ämnen:

 30 januari

  • Kognitiva Sjukdomar/ Demenssjukdomar Sibylle Mayer Standard 
  • Kommande kunskapsstöd för svensk sjukvård kring skörhet hos äldre Anne Wissendorff-Ekdahl 
  • Kort tarm och läkemedelsbehandling Susanne Westman 

 31 januari

  • Glukossänkande läkemedelsbehandling vid typ 2 Diabetes Kristina Seling
  • Levnadsvanor Lena Bordeianu
  • Obesitas- läkemedel nu och i framtiden Joanna Uddén

 1 februari

  • Time Needed to Treat (TNT) - vår tid är en ändlig resurs Minna Johansson 
  • Globala katastrofer, vad kan svensk sjukvård lära sig Johan von Schreeb

Inspelat material och åhörarkopior

Inspelat material och åhörarkopior vi fått tillstånd av föreläsarna att dela kommer att finnas på 

Region Västerbottens intranät, Norrländska läkemedelsdagarna

 

 

 
Bo Sundqvist Läkemedelskommitténs ordförande
E-post
bo.sundqvist@regionvasterbotten.se