Upphandlade läkemedel

En regional upphandling av rekvisitionsläkemedel till sjukhus, primärvård och tandvårdskliniker genomförs i olika omgångar under året.

För vissa produkter kan avtal förlängas och för  vissa produkter görs en ny upphandling då det kan ha blivit förändringar på marknaden, nya behov uppkommit ovs. Giltigheten för avtalen i sammanställningen är från och med  2015-03-01 fram till längst 2020-02-28. Avtalsperioder varierar mellan olika grupper av läkemedel, eftersom upphandlingen sker i omgångar. De olika avtalstiderna framgår för varje läkemedel i dokumentet över upphandlade läkemedel.

Uppdateringar inför maj:

  • Komplettering med Fresenius-Kabi NaCl påsar på 500 ml och 1000 ml
  • Komplettering med Fresenius-Kabi Smofkabiven 1100 kcal och Smofkabiven extra nitrogen 900 kcal
  • Komplettering med Baxter av fler Olimelprodukter
  • DiTekiBooster förlängd

Upphandlade vacciner VLL

Upphandling av diabeteshjälpmedel

Förbrukningsartiklar inom diabetesvården upphandlas gemensamt av regionerna i norra sjukvårdsregionen, vilket innebär stora fördelar genom samordning och kostnadsförbättring av sortimentet samt att hanteringen och användningen av förbrukningsartiklarna effektiviseras.

Produkter och priser uppdaterade i avtalsdatabas www.e-avrop.com/vll/e-Avtal

Vid avtalsfrågor om upphandling av diabeteshjälpmedel, kontakta
Johan Wahlström
Upphandlare Region Västerbotten
Telefon: 090-785 85 32
E-post johan.wahlstrom@regionvasterbotten.se

Yvonne Nilsson Läkemedelsstrateg
E-post
yvonne.nilsson@regionvasterbotten.se
Mobil
070-209 04 08