Läkemedelsenheten

Läkemedelsenheten arbetar med frågor med ekonomiska och administrativa aspekter som har med läkemedelsområdet att göra, bland annat budgetering, uppföljning av regionens kostnader för läkemedel, avtalsfrågor, upphandling av läkemedel i sluten vård, och regelfrågor m.m.

Läkemedelsenheten förser regionens politiker, regionens ledning och verksamheterna inom hälso- och sjukvården med statistik och analyser inom läkemedelsområdet. Varje år sammanställs en rapport över kostnadsutvecklingen för läkemedel i Västerbotten de senaste rapporterna hittar du längst ner på sidan.

Är du intresserad av offentlig statistik över regionernas kostnader för läkemedel kan du läsa mer på webbplatsen för Sveriges kommuner och landsting.

Kostnader för läkemedel 

Kontakta oss

Postadress
Läkemedelscentrum
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå

E-post till Läkemedelsenheten:
lakemedelsenheten@regionvasterbotten.se 

Personal 
Eva Boström, receptarie
E-post: eva.bostrom@regionvasterbotten.se
Telefon: 090-785 10 23

Lisa Selberg, sjuksköterska
E-post:  lisa.selberg@regionvasterbotten.se
Telefon: 090-785 39 43

Kenth Markgren, apotekare
E-post: kenth.markgren@regionvasterbotten.se
Telefon: 072-223 50 09

Marianne Östlund, sjuksköterska
E-post: marianne.ostlund@regionvasterbotten.se
Telefon: 0910-77 06 86

Linda Karlsson, receptarie
E-post: linda.m.karlsson@regionvasterbotten.se
Telefon: 090-785 17 08

Åsa Granström, receptarie och sjuksköterska
E-post: asa.granstrom@regionvasterbotten.se
Telefon: 073-054 69 88