Läkemedelskommittén

Läkemedelskommittén i Västerbotten arbetar för att åstadkomma en effektiv, säker och ändamålsenlig läkemedelsanvändning - kostnadseffektiv för individ, sjukvård och samhälle.

Som ett led i detta arbete formuleras varje år ett antal mål för läkemedelsförskrivningen i Västerbotten. Målen finns att läsa under sidan
Terapirekommendationer

Läkemedelskommitténs gemensamma e-postadress
lakemedelskommitten@regionvasterbotten.se

Ledamöter i Västerbottens läkemedelskommitté

Ordförande
Bo Sundqvist, informationsläkare
Läkemedelscentrum
Norrlands universitetssjukhus, Umeå
E-post: bo.sundqvist@regionvasterbotten.se

Sekreterare/kanslifunktion
Anette Burström, administratör
Läkemedelscentrum
Norrlands universitetssjukhus, Umeå
E-post: anette.burstrom@regionvasterbotten.se

Bertil Ekstedt, informationsläkare Skellefteå
Läkemedelscentrum
Skellefteå lasarett
E-post: bertil.ekstedt@regionvasterbotten.se

Maria Bergh, informationsläkare
Läkemedelscentrum
Norrlands universitetssjukhus
E-post: maria.bergh@regionvasterbotten.se

Therese Ahlepil, informationsapotekare
Läkemedelscentrum
Norrlands universitetssjukhus, Umeå
E-post: therese.ahlepil@regionvasterbotten.se

Matilda Bergner, informationsapotekare
Läkemedelscentrum
Norrlands universitetssjukhus, Umeå
E-post: matilda.bergner@regiovasterbotten.se

Björn Sondell, överläkare
Geriatriskt centrum
Norrlands universitetssjukhus, Umeå
E-post: bjorn.sondell@regionvasterbotten.se