Läkemedelsgenomgångar

En läkemedelsgenomgång innebär att analysera, följa upp och ompröva en individs läkemedelsanvändning enligt ett förutbestämt arbetssätt.

Läkemedelsgenomgångar

Checklista enkel läkemedelsgenomgång

Checklista fördjupad läkemedelsgenomgång

Hjälpreda till fördjupad läkemedelsgenomgång

PHASE-20 för patienter på SÄBO eller med hemsjukvård

PHASE-20 proxy för patienter med kognitiv nedsättning som inte själva kan medverka i bedömningen

PHASE-20 för patienter i öppenvård

Kompletterande frågor inför läkemedelsgenomgång

Läkemedelsgenomgångar i primärvården - dokumentationsanvisning

Läkemedelsfakta för personal i hälso- och sjukvård

Kliniska apotekare från Läkemedelscentrum kan medverka vid läkemedelsgenomgångar. För mer information, se Klinisk farmaci.

Länktips

Region Skåne har här ett stöd för om tabletter kan krossas eller delas och om hur de kan ges peroralt eller via sond (observera dock att enbart rubriken Krossning ska användas, övriga rubriker gäller Region Skåne lokalt).

Läkemedelskommittén i Västerbotten har samlat kunskap och erfarenhet om utvärdering och förändring av de läkemedelsterapier som ofta används i den svenska sjukvården i handboken FAS UT - Att utvärdera, ifrågasätta och skonsamt avsluta läkemedelsbehandling.
FAS UT finns i pdf-format på LINDA.
FAS UT i bokformat finns att beställa på fasut.nu

Vid sömnproblem bör ickefarmakologiska metoder provas innan sömnmedel förskrivs. Region Västerbotten har tagit fram en broschyr om detta som kan skrivas ut och ges till patienter. Om sömnproblemen beror på hunger kan recept på Sängfösare ges till patienten.
Broschyr ”Sov gott”
Sängfösare

Fler länktips när det gäller äldre och läkemedel

Sara Norberg Apotekare, Läkemedelscentrum
E-post
sara.norberg@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 31 95