Beteendemedicin

Här finns information för dig som ska remittera en patient till beteendemedicin samt informationsmaterial om vår verksamhet som du kan ge till din patient.

Beteendemedicin är en öppenvårdsmottagning vid Arbets- och beteendemedicinskt centrum inom Region Västerbotten. Vår målgrupp är personer med hög risk att utveckla diabetes och/eller hjärt-kärlsjukdom, eller de med behov av sekundärprevention vid redan etablerad sjukdom.

Vårt uppdrag är att främja hälsosamma levnadsvanor och stärka individens självomhändertagande genom preventiva insatser via strukturerade program. Målet är förbättrad hälsa utifrån ändrade kostvanor, ökad fysisk aktivitet, minskat stillasittande samt en långsiktig och hållbar viktminskning.

Remisskriterier

Medicinsk målgrupp

 1. Patienter med bukfetma (midjemått > 88 cm hos kvinnor och > 102 cm hos män) som uppfyller minst ett av nedanstående kriterier:
  • Etablerad sjukdom (diabetes, hjärt-kärlsjukdom)
  • Sjukdom med förhöjd kardiovaskulär risk (reumatoid artrit som medför måttliga till svåra begränsningar eller kronisk njursvikt med GFR < 30)
  • Minst en riskfaktor enligt nedan:
   • Prediabetes (IFG ≥ 6,1 eller IGT ≥ 8,9 eller HbA1C ≥ 42)
   • Hypertoni (läkemedelsbehandling eller blodtryck ≥ 140/90)
   • Ogynnsam lipidprofil (triglycerider > 1.7 mmol/l eller LDL > 3,0 mmol/l eller HDL < 1,3 mmol/l hos kvinnor och < 1,0 mmol/l hos män)
 1. Patienter med fetma (BMI > 30)

Förutsättningar hos patienten

För att den beteendemedicinska behandlingen ska bli framgångsgrisk krävs att patienten har

 • behov av och motivation till ändrade levnadsvanor genom förändrat beteende
 • sociala och kognitiva förmågor att kunna delta i gruppbehandling
 • praktiska förutsättningar och utrymme i livet för en behandling som kräver tid, energi och engagemang.

När behandling inte är aktuell

Beteendemedicinsk behandling är inte aktuell vid

 • rökning (patienten ska vara rökfri sedan minst 6 månader tillbaka) eller känt skadligt alkohol- eller drogbruk
 • gastric by pass-operation som är planerad eller genomförd senaste året.

Remissförfarande

Läkare eller annan vårdpersonal kan remittera patienter till beteendemedicin. De kan även söka vård själva via egen vårdbegäran.

Remissens innehåll

För att kunna bedöma remisserna behöver vi veta patientens

 • vikt, längd, BMI och midjemått
 • etablerad sjukdom eller riskfaktorer för diabetes och hjärt-kärlsjukdom
 • annan samtidig sjukdom
 • behov av och motivation för förändring av levnadsvanor
 • svårigheter att delta i gruppbehandling (exempelvis rörelseinskränkning, språksvårigheter, psykisk ohälsa)
 • förutsättningar för att delta i gruppbehandling (exempelvis livssituation).

Hur behandlingen följs

Beteendemedicin följer patienternas behandling på olika sätt, bland annat genom att registrera viktnedgång och aktivitetsminuter.

Om beteendemedicin - information till remittent

Patientinformation på 1177.se

Hänvisa gärna dina patienter till webbplatsen 1177.se där det bland annat finns information om kost, träning och sunda vanor, men också om videobesök i Region Västerbotten. 

Videobesök i Region Västerbotten på 1177.se
Liv & hälsa på 1177.se
Beteendemedicin Umeå på 1177.se
Beteendemedicin Sorsele på 1177.se

Information att ge till patienter

Hälsosamma levnadsvanor, Information till patienter, pdf

Kontakta oss

För ärenden som inte rör patienter
E-post: beteendemedicin@regionvasterbotten.se

Postadresser
Beteendemedicin Umeå
Tvistevägen 48
907 36 Umeå 

Beteendemedicin Sorsele
Sorselegårdsvägen 1
924 31 Sorsele

Avdelningschef Katarina Steinholtz
E-post
katarina.steinholtz@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 33 73
Verksamhetschef Annika Nordin-Johansson
E-post
annika.nordin.johansson@regionvasterbotten.se
Telefon
070-290 63 08
Medicinsk sekreterare beteendemedicin Umeå Stina Sjöberg
E-post
stina.sjoberg@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 89 53
Sektionschef beteendemedicin Sorsele Katarina Fransson
E-post
katarina.fransson@regionvasterbotten.se
Telefon
0952-550 20