Bild- och funktionsmedicin Västerbotten

Rutinförändringar med anledning av covid-19

Bild- och funktionsmedicin har identifierat områden med akut behov av åtgärder och rutinförändringar för att upprätthålla patientsäkra flöden och reducera risk för smittspridning.

Rutinförändringarna rör patientavbokade undersökningar, remissinnehåll och rondverksamheten vid BFM Västerbotten.

BFM Västerbotten har lyft frågorna till Region Västerbottens insatsledning för beredning och beslut. Insatsledningen fattade beslut om rutinförändringarna vid sitt möte den 2 april.

 

Remisser till BFM Västerbotten under rådande Covid-19 pandemi (Uppdaterad 2020-08-31)

Rutin för akuta röntgenundersökningar ang. remisser från Hälsocentraler (HC) inom NSVU under pågående Covid-19 pandemi, Umeå  

Hantering av patientinitierade avbokningar vid BFM Västerbotten

Upplägg av ronder vid BFM Västerbotten

Jörgen Strinnholm Verksamhetschef
Telefon
090-785 00 00