Cancercentrum

Här finns information för dig som remitterar patienter till någon av Cancercentrums verksamheter.

Hänvisa gärna patienter till sidorna på 1177.se om cancer. Där finns bland annat information om strålbehandling, cytostatikabehandling, olika cancerformer och personliga berättelser om erfarenheter av cancer.

1177.se/cancer

Hematologiska sektionen

Donatorinformation

Patientinformation

Översättningar

Vårdprogram

Hematologiska sektionens vårdprogram