Centrum för kardiovaskulär genetik, CKG

Här finns information för dig som ska remittera en patient till Centrum för kardiovaskulär genetik, CKG, vid Norrlands universitetssjukhus samt patientinformation.

Centrum för kardiovaskulär genetik
Telefon
090-785 12 87