Flygläkarjouren

Flygläkarjouren transporterar intensivvårdskrävande patienter långa sträckor med ambulansflyg. För beställning eller konsultation ring SOS-alarm 0910-70 20 55 eller direkt till Flygläkarjouren 070-324 84 15.

Flygläkarjouren består av en specialistläkare inom anestesi- och intensivvård samt en anestesi- och intensivvårdssköterska. De är specialutbildade inom flygmedicin för att transportera patienter i tryckkabin.

Teamet har jour dygnet runt, årets alla dagar. Inom en timme från att beställningen är gjord är teamet på väg med flygplanet för att utföra uppdraget.

När en patient ska transporteras längre än 20 mil är ambulansflyg oftast både skonsammare, smidigare, snabbare och billigare än vägambulans. Teamet tar det medicinska ansvaret för hela transporten från sjukhus till sjukhus och organiserar hela transportkedjan med hjälp av SOS-alarm.

Beställning eller konsultation

Flygläkarjouren ring SOS-alarm 0910-70 20 55 eller direkt till Flygläkarjouren 070-324 84 15.

Utrustning IVA-båren

Under hela transporten kan intensivvård ges med hjälp av en specialbyggd IVA-bår.

 • Ventilator Oxylog 2000
 • Propaq 206
  • EKG
  • Saturation
  • Entidal CO2-mätning
  • Två invasiva tryck
  • Non invasivt tryck
 • Två sprutpumpar Braun Perfusor Compact S
 • Två sugar, 2000 l syrgas