Neurorehab Sävar

Neurorehab Sävar är en högspecialiserad rehabiliteringsklinik för personer med progredierande neurologisk sjukdom (regionen) och för personer med följdtillstånd efter stroke i yrkesverksam ålder (länet).

Neurorehab Sävar är organiserat i slutenvård och dagrehabilitering samt mottagningsverksamhet som bedrivs måndag till fredag. Verksamheten erbjuder även öppenvårdsprogram i grupp som är riktat till personer med Parkinsons sjukdom, MS och stroke.

För att komma till Neurorehab Sävar krävs remiss.

Remitteringsguide till Neurorehab Sävar

Vill du veta mer om Neurorehab Sävar? Se filmen!