Ortopedtekniskt centrum

Här finns information till dig som ska remittera en patient till Ortopedtekniskt centrum i Umeå eller Ortopedteknisk avdelning i Skellefteå.

På Ortopedtekniskt Centrum i Umeå och Ortopedteknisk avdelning i Skellefteå tillverkar, provar vi ut och individanpassar många olika typer av hjälpmedel. Det rör sig till exempel om extremitetsproteser, ortoser för bål och extremiteter, korsetter (mjuka och hårda), ortopediska skor, skoanpassningar och fotbäddar/inlägg. Vi håller en service för sjukhusens alla avdelningar samt träffar brukare efter remiss från sjukvårdens olika instanser.

Vi samarbetar med andra enheter och kliniker och håller gåskola och protesmottagning samt gemensamma habiliteringsmottagningar för funktionshindrade barn och ungdomar tillsammans med ortopedspecialister och övrig habiliteringspersonal.

Under fliken Våra hjälpmedel på 1177.se finns information och brukarinformation för flera av de vanligaste hjälpmedel som Ortopedteknik erbjuder.

Ortopedtekniskt centrum Umeå på 1177.se

Ska du skriva en remiss till oss?

Se först till att patienten utfört den egenvård som är möjlig och lämplig innan de remitteras till Ortopedteknik.

Råd vid problem med fötterna på 1177.se

Det underlättar mycket om remisserna vi får är rätt ifyllda och är tacksam för din hjälp i detta.

Var god ange:

  • remittentens namn och remitterande klinik
  • om patienten är inneliggande eller ska kallas från hemadressen
  • telefonnummer till avdelningen (om patienten är inneliggande) och till patienten
  • diagnos
  • patientens aktuella funktion och problem
  • målsättning och syfte med det ortopedtekniska hjälpmedlet
  • eventuellt förslag på hjälpmedel
  • tolkbehov - för att ett patientbesök hos Ortopedteknik ska kunna genomföras på ett patientsäkert sätt ber vi er notera eventuella tolkbehov på remissen
  • övrig information som kan vara viktig för förskrivaren och som kan påverka behandlingen eller prioriteringen.

Du informerar patienten om vikten att ta med sig eventuella hjälpmedel och skor, gärna både använda och nya, till besöket på ortopedteknik.

Vanliga frågor

För vanliga frågor och svar som patienten kan ha, se länk nedan.

Vanliga frågor och svar, pdf, öppnas i nytt fönster

Kontaktinformation

Telefon: 090-785 91 81

Övriga kontakter via växeln.