Vårdförlopp

Ett vårdförlopp anger kortfattat vad som ska göras, i vilken ordning och när. Det finns personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp samt standardiserade vårdförlopp.

De standardiserade vårdförloppen gäller för cancersjukdomar. Det pågår ett arbete med att ta fram och införa personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp för ett flertal sjukdomar.