Informationsmaterial

Här hittar finns informationsmaterial för både personal och patienter.

För personal

En informationsfilm om SVF för primärvården

Kortare väntetider i cancervården

En film från RCC Syd om att informera patienten som ska utredas för symtom som kan bero på cancer

Berätta för din patient

Läs mer om standardiserade vårdförlopp på Regionalt cancercentrums webbplats

Vanliga frågor och svar om standardiserade vårdförlopp på Regionalt cancercentrums webbplats

För patienter

Patientinformationsblad SVF allmän.pdf

Översatta informationsblad om hur vårdförloppet går till (finns på 13 språk)

Informationsbladet kan ges till patienter vars läkare har beslutat att det föreligger en välgrundad misstanke om cancer och att patienten ska utredas enligt SVF. Informationen gäller för alla diagnoser och utredningsförlopp.

Patientinformationen ger en översiktlig och kortfattad beskrivning av utredningen och ska fungera som ett stöd och komplement till den muntliga och indivuduellt anpassade informationen. I informationsbladet står även att patienten kan få hem en enkät med frågor om sina upplevelser av utredningen.