Aktuellt

Sommarinformation 2024

Kontakt vårdhygien

Hygiensjuksköterska och hygienläkare finns i tjänst hela sommaren dagtid Måndag-Fredag. Vi nås på anknytning 090-785 98 30 eller via växeln.

Vårdhygienisk introduktion för nya medarbetare

För många medarbetare är det den första sommaren i vården och vi på vårdhygien rekommenderar nedanstående dokument: 

Vårdhygienisk introduktion till nyanställda i vården pdf

Rutiner och riktlinjer vid värmebölja

Region Västerbotten har en regionövergripande riktlinje inför och vid värmebölja

https://www.regionvasterbotten.se/for-vardgivare/behandlingsstod-och-vardriktlinjer

Vårdhygieniska riktlinjer

Åtgärder för hantering av sterilt gods vid hög temperatur och-eller hög luftfuktighet inom operationscentrum, interventionsavdelningar och sterilförråd pdf

Vårdhygieniska riktlinjer vid användning av portabelt kylaggregat eller fläkt pdf

Legionella

Stillastående vatten ökar risk för växt av Legionella, därför ska kranar och duschar spolas igenom regelbundet enligt anvisning eller enligt schema som finns i dokumentet.

Legionella pdf

 

Screening

Caliciläget i Västerbotten

                          Calicimeter 

Misstänker du vinterkräksjuka på din enhet/avdelning?

Om vårdtagare haft minst tre lösa avföringar extra jämfört med normalt antal avföringar för personen under 24 timmar och/eller haft minst två kaskadkräkningar under 24 timmar.

Tag prov för calici.

Vid misstanke eller första verifiering av provsvar, kontakta Vårdhygien.

Covid-19, influensa och andra luftvägsvirus

Se aktuella dokument för region och kommunal vård och omsorg under fliken till höger Covid-19 och influensa för region och kommunal vård och omsorg.