Aktuellt

Här hittar du aktuell information från Vårdhygien.

VRE - vancomycinresistenta enterokocker på 1177 Vårdguiden

VRE - vancomycinresistenta enterokocker

Genom en omfattande smittspårning har flera fall av den multiresistenta bakterien VRE hittats på Norrlands universitetssjukhus. Om du hör till de patienter som behöver lämna prov kommer du att bli kontaktad.

VRE smittar som kontaktsmitta. Den vanligaste vägen är via händer som förorenats vid toalettbesök. Risken att bli sjuk av VRE är mycket liten. Den stora majoriteten som smittas blir bärare utan att bli sjuka.

Har du vårdats på någon av de drabbade avdelningarna kommer du att kontaktas. Det första fallet hittades i februari men som säkerhetsåtgärd kan patienter som vårdats redan i december kontaktas. Det var då de första fallen av den aktuella VRE-stammen började rapporteras i Sverige.

För att få ditt provsvar ska du som vanligt ta kontakt med den läkare som ordinerade provet. Slutsvaret på ett VRE-prov är färdigt tidigast två dagar efter att laboratoriet fått provet.

Screening