Aktuellt

Sommarinformation

Åtgärder vid värmebölja

Region Västerbotten har en plan för åtgärder vid värmebölja.

Vårdhygien har tagit fram två dokument om värmebölja, Användning av portabelt kylaggregat eller fläkt och Åtgärder för hantering av sterilt gods vid hög temperatur eller hög luftfuktighet inom operation och interventionsavdelningar. Båda finns att läsa under avsnitt Hygienrutiner/Rutiner gällande fastighet och lokaler.

Legionella

Stillastående vatten ökar risk för växt av Legionella, därför ska kranar och duschar spolas igenom regelbundet enligt anvisning eller enligt schema som finns i dokumentet Legionella. Dokumentet finns att läsa under avsnitt Hygienrutiner/Rutiner gällande fastighet och lokaler.

Nya medarbetare i vården

I sommar arbetar många för första gången i vården. Då är det viktigt med fungerande basala hygienrutiner, rena händer och att vara frisk när man är på jobbet. Rutinerna skyddar både dig som är vårdpersonal, patienter och brukare.

Screening

Caliciläget i Västerbotten

                          Calicimeter 

Misstänker du vinterkräksjuka på din enhet/avdelning?

Om vårdtagare haft minst tre lösa avföringar extra jämfört med normalt antal avföringar för personen under 24 timmar och/eller haft minst två kaskadkräkningar under 24 timmar.

Tag prov för calici.

Vid misstanke eller första verifiering av provsvar, kontakta Vårdhygien.

Influensa och RS-virus