Egenkontroll av vårdhygienisk standard

Här finns en checklista för egenkontroll av vårdhygienisk standard, utarbetad för vårdavdelningar, mottagningar och hälsocentraler

Vårdhygienisk egenkontroll - regionen

Gäller för vårdavdelningar, mottagningar och hälsocentraler inom Region Västerbotten.

Syfte

Kan användas som ett stöd för enheternas fortlöpande förbättringsarbete och egenbedömning av den vårdhygieniska standarden.

Genomförande

Genomförs årligen. Avdelningschef ansvarar för det praktiska genomförandet tillsammans med medicinskt ledningsansvarig och hygienombud inom enheten. Vid oklarheter och behov av stöd kontaktas Vårdhygien.

Observera att pdf-filen nedan är skrivbar och kan sparas i din dator.

Vårdhygienisk egenkontroll - operations- och interventionsavdelningar

Vårdhygienisk egenkontroll - kommunal vård och omsorg

Verktyg för strukturerat ledningsarbete inom kommunal vård och omsorg.

Egenkontrollen är avsedd att användas som stöd till verksamhetens ledning i dess arbete att säkerställa god vårdhygienisk kvalitet i kommunal/regional vård och omsorg.

Följ länk till svensk förening för vårdhygien (SFVH).