Kontakta vårdhygien

Medicinsk chef

Maria Marklund
maria.j.marklund@regionvasterbotten.se
070-291 66 12

Hygiensjuksköterskor Umeå

Jonas Jonsson
jonas.jonsson@regionvasterbotten.se  
090-785 11 27

Monica Eneslätt
monica.eneslatt@regionvasterbotten.se
090-785 23 67

Pia Nilsson
pia.m.nilsson@regionvasterbotten.se  
090-785 99 48

Andreas Hedman
andreas.hedman@regionvasterbotten.se
090-785 68 99

Sara Kivijärvi
sara.kivijarvi@regionvasterbotten.se
090-785 12 83

Studiesjuksköterska/hygiensjuksköterska

Maria Grimfelt
maria.grimfelt@regionvasterbotten.se
073-081 98 65

Hygiensjuksköterskor Skellefteå

Lena Lindberg
lena.mh.lindberg@regionvasterbotten.se
0910-77 06 55

Inger Andersson
inger.e.andersson@regionvasterbotten.se
0910-77 06 56

Marie Öhman
marie.a.ohman@regionvasterbotten.se
0910-77 06 61 

Hygiensjuksköterska Lycksele

Maud Sundström
maud.sundstrom@regionvasterbotten.se
0950-394 55 

Hygienläkare

Anders Johansson
anders.johansson@regionvasterbotten.se
090-785 17 32

Andreas Winroth
andreas.winroth@regionvasterbotten.se 
072-230 32 11

Tamara Matti
tamara.matti@regionvasterbotten.se
072-222 74 23

Vårdhygieniskt laboratorium Biomedicinska analytiker

Margareta Wendel
margareta.wendel@regionvasterbotten.se
090-785 12 68

Ulrica Valtersson
ulrica.valtersson@regionvasterbotten.se
073-845 81 42

Linda Nordin
linda.nordin@regionvasterbotten.se
090-785 12 68

Medicinteknisk förvaltare inom desinfektion och sterilisering

Stefan Dannelöv
stefan.dannelov@regionvasterbotten.se
090-785 11 97

Chefsassistent

Mona Hansi
mona.hansi@regionvasterbotten.se
090-785 12 86

Postadresser

Vårdhygien Norrlands universitetssjukhus
Laboratoriemedicin
901 85 Umeå

Vårdhygien Skellefteå
Skellefteå lasarett
931 86 Skellefteå

Vårdhygien Lycksele
Lycksele lasarett
921 82 Lycksele