Handkirurgi

Här finns Region Västerbottens vårdprogram inom handkirurgi, för dig som är vårdgivare.

Vårdprogram som rör handkirurgins specialuppdrag, behandling av skador på plexus brachialis.

Behandling av skador på plexus brachialis