Hud

Svårläkta bensår vårdprogram

Svårläkta bensår definieras som ett sår nedom knäleden som inte läkt inom 6 veckor. Bensår är inte en diagnos i sig utan ett symtom på en bakomliggande orsak. Alla svårläkta sår bör bedömas av läkare och alla patienter som behandlas med bensårsomläggningar ska ha en diagnos.

Svårläkta bensår

Patientinformation, checklistor, basförråd och sårflöden

 

 

Åsa Nordlund Verksamhetschef
E-post
asa.nordlund@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 20 95