Psykiatri

Ätstörningar

Det här vårdprogrammet riktar sig främst mot behandling av anorexia nervosa, bulimia nervosa och hetsätningsstörning. Vårdprogrammet omfattar inte diagnosen undvikande/restriktiv ätstörning som enligt DSMIV (APA, 1995) klassificeras som uppfödningssvårigheter och ätstörningar hos spädbarn eller småbarn. Detta tillstånd återfinns huvudsakligen hos yngre barn och har traditionellt behandlats inom småbarnsteam. Tillståndet kan dock även förekomma hos vuxna patienter.

Vårdprogram för ätstörningar