Förfrågningsunderlag och ansökan

För att ingå i Hälsoval Västerbotten måste vårdgivaren och hälsocentralen eller sjukstugan godkännas av regionen. Krav och förutsättningar för att bli godkänd finns i förfrågningsunderlaget.

Förfrågningsunderlag

Uppdrag och regler Hälsoval 2022

Ersättningsmodell Hälsoval 2022

Avtalsmall

Beslut om godkännande fattas av regionen inom 60 dagar efter att ansökan inkommit. Alla ansökningar som uppfyller de krav som ställs i förfrågningsunderlaget för Hälsoval Västerbotten kommer att godkännas. När ansökan är godkänd kan avtal slutas mellan regionen och godkänd vårdgivare.

Ansökan

Ifylld ansökningsblankett märks med ”Ansökan Hälsoval Västerbotten” och skickas till:

Region Västerbotten
Staben för verksamhetsledning
901 89 UMEÅ

För utförare inom tandvård

Hälsoval tandvård för barn och unga vuxna som är 3-23 år

Marine Sturesson Handläggare
E-post
marine.sturesson@regionvasterbotten.se
Telefon
070-300 82 31
Lena Grundberg Handläggare
E-post
lena.grundberg@regionvasterbotten.se
Telefon
070-350 24 02