Förfrågningsunderlag och ansökan

För att ingå i Hälsoval Västerbotten måste vårdgivaren och hälsocentralen eller sjukstugan godkännas av regionen. Krav och förutsättningar för att bli godkänd finns i förfrågningsunderlaget.

Förfrågningsunderlag

Uppdrag och regler Hälsoval primärvård Västerbotten 2024

Ersättningsmodell för Hälsoval primärvård Västerbotten 2024

Avtalsmall

Beslut om godkännande fattas av regionen inom 60 dagar efter att ansökan inkommit. Alla ansökningar som uppfyller de krav som ställs i förfrågningsunderlaget för Hälsoval Västerbotten kommer att godkännas. När ansökan är godkänd kan avtal slutas mellan regionen och godkänd vårdgivare.

Ansökan

Ifylld ansökningsblankett skickas till:

Region Västerbotten
901 89 Umeå
Märk kuvertet med Hälsoval primärvård, beställarenheten

För utförare inom tandvård

Hälsoval tandvård för barn och unga vuxna som är 3-23 år

Lena Grundberg Handläggare
E-post
lena.grundberg@regionvasterbotten.se
Telefon
070-350 24 02
Handläggare Markus Kärnebro
E-post
Markus.Karnebro@regionvasterbotten.se
Telefon
076-327 23 89