Förfrågningsunderlag och ansökan

För att ingå i Hälsoval Västerbotten måste vårdgivaren och hälsocentralen eller sjukstugan godkännas av regionen. Krav och förutsättningar för att bli godkänd finns i förfrågningsunderlaget.

Förfrågningsunderlag

Beslut om godkännande fattas av regionen inom 60 dagar efter att ansökan inkommit. Alla ansökningar som uppfyller de krav som ställs i förfrågningsunderlaget för Hälsoval Västerbotten kommer att godkännas. När ansökan är godkänd kan avtal slutas mellan regionen och godkänd vårdgivare.

Ansökan

Ifylld ansökningsblankett märks med ”Ansökan Hälsoval Västerbotten” och skickas till:

Region Västerbotten
Staben för verksamhetsledning
901 89 UMEÅ

Lena Grundberg Handläggare
E-post
lena.grundberg@regionvasterbotten.se
Telefon
070-350 24 02