Arbets- och miljömedicin

Arbets- och miljömedicin (AMM) är ett kompetenscentrum för norra Sverige med uppdrag att förebygga, utreda, bedöma och bidra till att åtgärda ohälsa som har samband med arbete och omgivningsmiljö, samt att bedriva forskning och undervisning.

Arbets- och miljömedicin på 1177.se

Är du patient eller anhörig och söker kontaktuppgifter till arbets- och miljömedicin?

Arbets- och miljömedicin på 1177.se
Kvinna sitter vid skrivbord med ritningar och modeller över vindkraftverk

Kontakta oss:

E-post: amm@regionvasterbotten.se

Telefon: 090-785 93 56

 

 

Nyheter från Arbets- och miljömedicin Prenumera på nyheter