Rapporter

Utförda miljömedicinska bedömningar och rapporter inom Klinisk miljömedicin norr, KMN. Ett antal externt finansierade arbeten med tillhörande rapporter finns också med i nedanstående lista.

Papper med diagram, penna, miniräknare och ett gem

Rapporterna är i pdf-format. Vid önskan om pappersversion, var god ange önskad rapport samt adressuppgifter via amm@regionvasterbotten.se. Dokumenten har avpersonifierats i enlighet med GDPR för att skydda den enskildes integritet.

Miljömedicinska rapporter

 

 

Arbetsmedicinska rapporter

Nackbelastning och helkroppsvibrationer för båtman i arbetet på lotsbåt i Bottniska viken [2019-12-04]

 

Kronologisk förteckning