Utbildningar

Arbets- och miljömedicin anordnar utbildningar och konferenser för bland annat företagshälsovård, miljöinspektörer, HR med flera. Kompetensområden är bland annat vibrationsskador, byggnadsrelaterad ohälsa och arbetsrelaterade risker vid graviditet.

Utbildning i ergonomi
Foto: BigStock

Arbets- och miljömedicin Norr anordnar cirka 30 utbildningstillfällen per år i norra sjukvårdsregionen (Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Härjedalen.  Utbildningsverksamheten sker i form av informationsinsatser, seminarier, kurser, nätverksträffar och konferenser inom områden såsom:

  • Spirometri
  • Hand-arm-vibrationssyndrom (HAVS)
  • Ergonomi
  • Byggnadsrelaterad ohälsa (BRO)
  • Graviditet i samband med arbete

NorBet är en gruppering inom Arbets- och miljömedicin Norr som arbetar med beteendevetenskapliga frågor inom arbetsmedicin. De anordnar utbildningar som bland annat behandlar stress, mobbing i arbetslivet, kognitiv funktion och ergonomi i arbetslivet och aktivitetsbaserade kontorslandskap.

Målgrupper för vår utbildningsverksamhet är bland annat företagshälsovård, primärvård, fackliga företrädare, arbetsmiljöombud, miljöinspektörer, fastighetschefter och förvaltare, HR och studie- och yrkesvägledare.

Aktuella utbildningar

Aktuella och kommande utbildningar vid arbets- och miljömedicin

Tidigare utbildningar

Tidigare utbildningar anordnade av arbets- och miljömedicin

Sändlista för utbildningar

Om du vill få information om och inbjudan till utbildningar från hela Arbets- och beteendemedicinskt centrum kan du anmäla dig till vår sändlista via länken nedan. Det är frivilligt att uppge region som du arbetar i, profession och verksamhetsområde, men om du anger dessa uppgifter så kan vi lättare skicka riktade inbjudningar till dig.

Sändlista för utbildningar

Kontakt

Kontakta oss gärna via amm.utb@regionvasterbotten.se vid frågor eller funderingar kring våra utbildningar.