HTA Norr

HTA Norr har nu startat upp I Norra sjukvårdsregionen. HTA Norr är ett samarbete mellan regionerna Norrbotten, Västernorrland, Jämtland Härjedalen samt Västerbotten som har huvudansvaret för processen.

Vem kan ställa en fråga till HTA Norr?

Alla inom hälso- och sjukvårdsverksamheter som har behov av att genomlysa en klinisk frågeställning inom Norra sjukvårdsregionen kan ställa en fråga.

På norra sjukvårdsförbundets webbplats finns mer information och ansökningsblankett

Kort om HTA (health technology assessment)

  • Health Technology Assessment (HTA) är en utvärdering av metoder och tekniker i hälso- och sjukvården 
  • Vårt uppdrag är att främja en evidensbaserad hälso- och sjukvård av hög kvalitet.
  • Åtgärderna kan vara förebyggande, diagnostiska, behandlande. Det kan gälla t.ex. behandlingar/ingrepp, medicintekniska produkter, läkemedel, vacciner, terapier, program och system.
  • HTA innebär en systematisk kartläggning och granskning av den vetenskapliga litteraturen. Det omfattar en utvärdering av nytta och risk för patienter samt en etisk och hälsoekonomisk analys. Arbetsmetoden baserat på SBU:s rekommendationer.
  • HTA-metodik stödjer beredning av underlag för beslut både direkt för verksamheterna (utförarna i vården) och för beslutsfattare på olika nivåer.
  • Genom ett verksamhetsnära arbetssätt sprider HTA Norr kunskap om HTA-metodiken och evidensbaserad medicin till medarbetarna. Metodiken förankras även genom pågående utbildningar inom vården.