Kliniskt träningscentrum, KTC

På Kliniskt träningscentrum, KTC, kan du som medarbetare utveckla och fördjupa dina kunskaper, både enskilt och i team. Vi utbildar instruktörer inom förflyttningskunskap, HLR och teamträning. KTC finns på alla tre sjukhus i länet: Lycksele lasarett, Skellefteå lasarett och Norrlands Universitetssjukhus i Umeå.

Klinisk träning

Kliniskt träningscentrum (KTC) är en länsklinik med verksamhet i Lycksele, Skellefteå och Umeå. KTC bidrar till att kompetensutveckla medarbetare och därigenom förbättra och säkra vården i VLL.

Här bedrivs HLR-utbildningar på alla nivåer, färdighetsträning för alla yrkeskategorier, förflyttningsutbildningar och teamträning. KTC utbildar instruktörer inom respektive område, ger instruktörsstöd och tillhandahåller material och lokaler för klinisk träning.

KTC erbjuder även del utbildningar till externa kunder, se under respektive område.

Petra Skoglund, sektionschef för kliniskt träningscentrum

Mail: petra.skoglund@regionvasterbotten.se
Telefon: 090- 785 31 66

Webbredaktör KTC Joachim Nygaard
E-post
joachim.nygaard@regionvasterbotten.se