Kliniskt träningscentrum

På Kliniskt träningscentrum (KTC) kan du som medarbetare utveckla och fördjupa dina kunskaper, både enskilt och i team. Vi utbildar instruktörer inom förflyttningskunskap, HLR och simulering/teamträning. KTC finns på alla tre sjukhus i länet.

Klinisk träning

Kliniskt träningscentrum (KTC) är en länsklinik med verksamhet i Lycksele, Skellefteå och Umeå. KTC erbjuder kompetensutveckling för medarbetare och bidrar därigenom till god och säker vård inom Region Västerbotten.

Här bedrivs HLR-utbildningar på alla nivåer, färdighetsträning för alla yrkeskategorier, förflyttningsutbildningar och teamträning. KTC utbildar instruktörer inom respektive område, ger instruktörsstöd och tillhandahåller material och lokaler för klinisk träning.

Petra Skoglund Sektionschef KTC
E-post
petra.skoglund@regionvasterbotten.se
Telefon
090- 785 31 66
Lena Liljedahl KTC-ansvarig Skellefteå
E-post
lena.liljedahl@regionvasterbotten.se
Telefon
0910-77 18 75
Frida Eliasson KTC-ansvarig Lycksele, HLR-organisatör KTC Lycksele
E-post
frida.eliasson@regionvasterbotten.se
Telefon
0950-395 39
Hanna Kihlström HLR-organisatör KTC Umeå
E-post
hanna.kihlstrom@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 31 17
Lars-Micael Lundmark HLR-organisatör KTC Skellefteå
E-post
larsmicael.lundmark@regionvasterbotten.se
Telefon
0910-77 46 70
Helena Moen Huvudinstruktör i förflyttningskunskap
E-post
helena.e.moen@regionvasterbotten.se
Mobil
073-097 61 05
Katrin Norberg Huvudinstruktör i förflyttningskunskap
E-post
katrin.norberg@regionvasterbotten.se
Mobil
070-309 31 65
Sofia Backman
Telefon
090-785 31 74
Helena Moen Webbredaktör
E-post
helena.e.moen@regionvasterbotten.se