Simulering/Teamträning

Ständigt bättre-patienten alltid först. Att träna med kollegor i en simulerad miljö ökar patientsäkerheten och minskar risken för felbehandling av patienter.

KTC erbjuder instruktörskurser i medicinsk simulering. Fokus ligger på icke tekniska färdigheter som kommunikation, CRM (Crew Resource Management) samt team- och samarbetsövningar. Som instruktör kan du sedan träna tillsammans med dina kollegor på din avdelning. Under simuleringen får gruppdeltagarna arbeta med att lösa medicinska problem tillsammans med andra yrkeskategorier samt öva på ledarskap .

Scenarioträning med simulator kan antingen ske på KTC eller i den bekanta miljön på respektive avdelning.

Simulatorerna är avancerade modeller i naturlig storlek. Både vuxen- och barnmodeller finns bokningsbara via KTC. Vid träning på KTC finns även möjlighet att filma övningen för att senare kunna utvärdera och ge återkoppling.

 

Sofia Backman Huvudinstruktör i simulering, teamträning KTC RV
E-post
sofia.backman@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 31 74