Avancerad medicinsk patientsimulering

KTC utbildar instruktörer i avancerad medicinsk patientsimulering med fokus på teamträning och kommunikation. Instruktörerna ansvarar för att bedriva kontinuerlig utbildning på sin respektive enhet.

 

Aktuella utbildningar

 

Samordnare för Teamträning:

Erika Löfqvist, Samordnare teamträning

Telefon: 072-584 40 73 Mail: erika.löfqvist@regionvasterbotten.se