Hjärt- lungräddning, HLR

HLR-instruktörer på alla nivåer utbildas enligt de nationella riktlinjerna från Svenska hjärt- lungräddningsrådet (HLR-rådet). Instruktörerna ansvarar för att bedriva kontinuerlig HLR-utbildning på sin respektive enhet.

Aktuella utbildningar

 

Samordnare för HLR:  

Petra Skoglund, HLR organisatör KTC Umeå
Telefon: 090-785 31 66
Mail: petra.skoglund@regionvasterbotten.se

Lars-Micael Lundmark, HLR organisatör KTC Skellefteå
Telefon: 0910-77 46 70
Mail: lars-micael.lundmark@regionvasterbotten.se 

Frida Eliasson, HLR organisatör KTC Lycksele
Telefon: 072-453 95 39, 0950-395 39
Mail: frida.eliasson@regionvasterbotten.se