Kontakta SveATTR

Här hittar du kontaktuppgifter till kvalitetsregistret SveATTR.

Har du allmänna frågor kring transtyretinamyloidos eller SveATTR kan du kontakta Amyloidoscentrum Umeå.

Amyloidoscentrum
Medicincentrum
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå
090-785 39 59
amyloidoscentrum@regionvasterbotten.se

Om du har specifika frågor om registret och hur det används kontaktar du i första hand Registercentrum Norr.
support.rcnorr@regionvasterbotten.se

Styrgrupp för SveATTR

Ordförande
Jonas Wixner
Specialist i internmedicin och gastroenterologi/hepatologi
Norrlands universitetssjukhus

Ledamöter
Björn Pilebro
Specialist i internmedicin och kardiologi
Norrlands universitetssjukhus

Jorge Mejia Baranda
Specialist i internmedicin
Piteå Älvdals sjukhus

Intissar Anan
Specialist i internmedicin och gastroenterologi/hepatologi
Norrlands universitetssjukhus

Kristin Samuelsson
Specialist i neurologi
Karolinska universitetssjukhuset

Per Eldhagen
Specialist i kardiologi
Karolinska universitetssjukhuset

Rolf Backlund
Sjuksköterska
Norrlands universitetssjukhus