E-frikort

E-frikort innebär en digital hantering av högkostnadsskydd och frikort i öppenvård och viss tandvård. Det underlättar för patienter och personal vid allt arbete kring högkostnadsskydd och det säkerställer att alla patienter som har rätt till frikort får det de är berättigade till.

I tjänsten e-frikort kan vårdgivare logga in för att registrera betalningar, kontrollera om patienten har frikort och se kvarvarande belopp innan frikort uppnås.

Nyttor med e-frikort

Målet med att införa e-frikort är att uppnå följande resultat:

 • Patienten ska alltid få frikort när högkostnadsskyddet har uppnåtts och inte riskera att bli överdebiterad.
 • Frikortsinformation ska kunna delas med andra regioner och privata vårdgivare som anslutit till e-frikortstjänsten.
 • Det ska gå fortare för receptionspersonal att hantera högkostnadsskydd och frikort.
 • Den manuella hanteringen av fysiska stämpelkort och frikort för patienter ska försvinna.
 • Ekonomiadministratörer ska lägga mindre tid på att hantera överdebiteringar.

Anslutning till e-frikort för privata vårdgivare

Privata vårdgivare kan ansluta till tjänsten. De behöver då göra följande:

Ta del av rutindokument

Rutin för arbete med e-frikort för privata vårdgivare

Meddela förvaltningen för e-frikort

Meddela intresse om att ansluta till e-frikort i Region Västerbotten till förvaltningen för e-frikort: efrikort@regionvasterbotten.se

Kontakta ett ombud för SITHS och HSA

Ombudet hjälper verksamheten att beställa följande:

 • E-legitimation. Det behövs ett SITHS-kort för att legitimera sig i e-frikortstjänsten, samt en kortläsare och en programvara som installeras på datorn.
 • Anslutning till den elektroniska HSA-katalogen. Vårdgivare, vårdenhet och personal som ska använda tjänsten behöver finnas med i HSA-katalogen. HSA är en elektronisk katalogtjänst som innehåller kvalitetsgranskande uppgifter om personer och verksamheter inom svensk sjukvård och omsorg.
 • En systemroll och medarbetaruppdrag i HSA-katalogen för den personal som ska använda e-frikortstjänsten. Systemrollen som ska beställas för personal i den elektroniska katalogen är ”EFK;användare”.

Det är en kostnad för SITHS-kort och HSA-ID:n. Den privata vårdgivaren bör därför be om en offert från ombudet för SITHS och HSA.

Ombud för SITHS och HSA:

Almaso för tandvården AB

IT Omsorg i Stockholm AB

MYBW Office Management Gruppen Holding AB

Omsorg & Behandling 1 AB

Svensk e-identitet AB

Beställ behörighet till e-frikortstjänsten

Mejla en beställning till hans.nilsson@regionvasterbotten.se för att få behörighet till e-frikortstjänsten.

Beställningen ska innehålla följande information:

 • Beställningsdatum
 • Arbetsplats/företag
 • Beställare (verksamhetschef)
 • Organisationsnummer
 • Vårdgivarens HSA-id

Vid frågor

Vid frågor, kontakta Hans Nilsson.

Hans Nilsson
Centrum för informationsteknik och medicinsk teknik
Region Västerbotten
hans.nilsson@regionvasterbotten.se

Åtkomst till e-frikortstjänsten

Tjänsten går att nå på två sätt, antingen via en webbapplikation eller genom en integration mot vårdgivarens kassasystem eller journalsystem.

Webbapplikation

För att få åtkomst till webbapplikationen krävs inloggning med SITHS-kort. Det tillkommer ingen ytterligare kostnad för själva webbapplikationen.

Logga in i webbapplikationen

Integration med kassasystem och journalsystem

För att få åtkomst via en integration med kassasystem och journalsystem krävs inloggning med SITHS-kort.

Den privata vårdgivaren behöver kontakta sin leverantör för att få hjälp med att ansluta mot e-frikortstjänsten. Leverantören kan ta ut kostnader för anslutningen. Om leverantören behöver support kan de kontakta CGI som är regionens leverantör av e-frikortstjänsten.

support.efrikort@cgi.com

Det finns redan färdiga integrationer mot vissa kassasystem och journalsystem. De privata vårdgivare som använder något av dem behöver bara konfigurera sitt system och genomföra tester. Det gäller följande system:

 • SG-X
 • Clinicbuddy
 • Webdoc
 • PriComp
 • J4
 • Wkassa
 • Ally Medical
 • Rehab II
 • PBM-Sara
 • T4
 • Spinalo

Upprätta avtal

Privata vårdgivare som vill ansluta till e-frikort behöver upprätta ett anslutningsavtal och personuppgiftsbiträdesavtal, PUB-avtal, med Region Västerbotten.

Användarhandbok för e-frikort

Läs mer om e-frikort i användarhandboken