LOF - Fysioterapeuter

Här finns information för dig som bedriver verksamhet enligt Lagen om ersättning för fysioterapi 1993:1652 (LOF). Här får du en översikt över vad du behöver känna till kring lagar, föreskrifter och riktlinjer. Här finns också blankett för ansökan om tillfälligt vikariat och för ansökan om särskilt arvode.

Privata fysioterapeuter som har avtal med regionen

Är du patient och vill komma i kontakt med en fysioterapeut som har avtal med Region Västerbotten? På 1177.se finns kontaktuppgifter till alla avtalade fysioterapeuter.

Lista på privata fysioterapeuter på 1177.se

Fysioterapeut kan bedriva privat verksamhet enligt lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi,  LOF. Denna verksamhet finansieras av Region Västerbotten via det nationella ersättningssystemet, som också kallas nationella taxan.

Lagen om ersättning för fysioterapi (Riksdagen.se)

Ersättningen utgår enligt den taxa som beslutas av regeringen utifrån ett gemensamt underlag från Sveriges Kommuner och Region och Fysioterapeuterna. Den nationella taxan framgår av förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi, FOF.

Förordning om ersättning för fysioterapi (Riksdagen.se)

Ansökan om tillfälligt vikariat

I lagen om ersättning för fysioterapi framgår vilka anledningar till vikariat som kommer att beviljas av regionen. Blankett för att ansöka hittar du här

Ansökan om tillfälligt vikariat - blankett 

Ansökan om särskilt arvode

Om du som verksam enligt lagen om ersättning för fysioterapi vill ansöka om behörighet för särskild åtgärd, ska du använda följande blankett.

Ansökan för behörighet för att debitera särskilt arvode - blankett

Vägledning för ansökan och bedömning av särskild åtgärd

Ersättningsetablering

Sedan 2009 är det - i vissa fall - möjligt för privata vårdgivare på den s.k. nationella taxan att överlåta sin etablering till en efterträdare. Genom överlåtelse ges möjlighet för en ersättare att ta över etablering och ev också verksamheten. Denna överlåtelseform benämns ersättningsetablering.

Om du som verksam enligt lagen om ersättning för fysioterapi vill avsluta eller sälja din verksamhet ska du anmäla det till regionen via följande blankett

Anmälan om ersättningsetablering enligt lagen om ersättning för fysioterapi

Ewa Hemmingsson Verksamhetsutvecklare
E-post
ewa.hemmingsson@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 89 06
Lena Högberg Controller
E-post
lena.hogberg@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 90 47