Privata psykoterapeuter

Region Västerbotten har avtal för psykoterapi i privat regi.

Privata psykoterapeuter som har avtal med regionen

Är du patient och vill komma i kontakt med en psykoterapeut som har avtal med Region Västerbotten? På 1177.se finns kontaktuppgifter till alla avtalade psykoterapeuter.

Lista på psykoterapeuter på 1177.se

För behandling hos privatpraktiserande psykoterapeut krävs remiss från läkare eller en egen vårdbegäran. Remiss eller vårdbegäran skickas till Granskningsgruppen psykiatriska kliniken, Norrlands universitetssjukhus. När remissen beviljats bestämmer patienten själv vilken psykoterapeut hen vill träffa.

 Se lista över psykoterapeuter på 1177.se